Podnikání

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Nejlepším řešením je postarat se sama o sebe. To znamená, být svým „vlastním pánem“ a současně mít možnost dobrých příjmů. To samozřejmě předpokldádá pracovat pilně a hlavně – mít úspěch. Jedním z možných řešení je podnikání.

První krok - Rozhodnutí o podnikání
Rozhodování je vždy obížné. V případě, že se vydáte na cestu soukromého podnikatele, důkladně zvažte všechny okolnosti, možnosti a vazby. Přitom mějte na paměti, že:
 - začínat podnikat, znamená mít nejen finanční zázemí, ale i podporu a pochopení rodiny, nejbližších
- podnikání není nahodilá, ale soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost; cílem podnikání je zisk. Ten však obvykle v prvních letech slouží k rozvoji firmy. Proto vás nesmí odradit, že okamžitě nezbohatnete.

Druhý krok - Dobrý nápad = úspěch
 Většina dobrých nápadů přinesla úspěch až po důkladném zvážení podmínek a faktorů souvisejích s jejich realizací. Důslednost a odpovědnost při zpracování podnikatelského záměru se vždy vyplatí. Ostatně, kvalitní příprava a seriózní rozhodování patří k podnikatelské etice.

Třetí krok – Znalosti a informace
Každý podnikatel, a tím spíše začínající podnikatel by měl znát:
- nezbytné právní normy
- programy finančních výpomocí a podpor malému a střednímu podnikání a podmínky účasti v těchto programech
- systém služeb pro podnikatele  (informační služby, poradenské a vzděláváací služby).
Poznání odstraňuje překážky, pomáhá překonávat strach, upevňuje zdravé sebevědomí. Znalosti dané problematiky vás předem zvýhodňuje a zároveň posiluje vaše postavení.

Čtvrtý krok – Založení živnosti
 Pro provozování živnosti platí všeobecně tyto podmínky:
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost ve vztahu k předmětu podnikání
Živnost volná: Ohlášení a registrace na živnostenském úřadě příslušném podlem místa sídla podnikatele nebo podle místa podnikání. Odborná způsobilosti se neprokazuje.
Živnosti řemeslné a vázané: Ohlašení a registrace na živnostenském úřadě příslušném podle místa sídla podnikatele nebo podle místa podnikání. Prokazuje se odborná způsobilost.
Živnost koncesovaná: Registrace na živnostenském úřadě a udělení koncese se živnostenským úřadem podle místa sídla podnikatele nebo podle místa podnikání. Prokazuje se odborná způsobilost.
 
V rámci programu Equal  byl realizován projekt týkající se podnikání. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny webové stránky http://www.cepo.info/Cepo/IndexPage.aspx , kde naleznete samoobslužný systém, který umožňuje  ohodnocení individuálních předpokladů pro zahájení podnikatelské činnosti v dané oblasti a pro rozvoj podnikatelských schopnosti prostřednictvím internetu nebo kiosku, dále pak kartotéku živností, která obsahuje - a) soupis požadavků na kvalifikaci, zdravotní stav a jiné podmínky potřebné pro možný začátek a rozvoj podnikatelských aktivit b) doporučení na získání nebo doplnění si nutné kvalifikace nebo jiných požadavků c)  informace o podnikatelských povinnostech a způsobech jejich naplnění.

Služby CePo jsou určeny především těm, kdo se zajímají o podnikání podle Živnostenského zákona a splňují všeobecné zákonné podmínky: věk alespoň 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a bezdlužnost.

Průvodce podnikáním nabízí doporučené postupy pro úspěšný start a rozvoj vašeho podnikání s pomocí serveru CePo. Klikněte prosím na odkaz, který nejlépe vystihuje vaši současnou životní situaci.

 rozhoduji se, zda podnikat a v čem 
 
připravuji se na podnikání 
 již podnikám