Pokud berete podporu v nezaměstnanosti, můžete si ještě přivydělat

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Musíte ale postupovat podle jedné z následujících možností. Kombinace uvedených možností je povolena, ale pozor: odměny z přivýdělků se sčítají a nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.

  • Pracovní nebo služební poměr – činnost vykonávaná v rozsahu kratším než polovina stanovené pracovní doby a měsíční výdělek roven max. polovině minimální mzdy (v současnosti se jedná o 4000,- Kč hrubého).
  • Dohoda o provedení práce – měsíční odměna rovna max. polovině minimální mzdy.
  • Dohoda o pracovní činnosti – měsíční odměna rovna max. polovině minimální mzdy.
  • Krátkodobé zaměstnání – po dohodě s úřadem práce, a to maximálně na 3 měsíce. Odměna není sledována.

Pozor! Ve všech výše uvedených případech je povinnost nahlásit na úřadě práce, že pracujete, den před nástupem do práce a do 8 kalendářních dnů pak je třeba tuto skutečnost doložit.