Do kdy se musíte hlásit na úřadu práce?

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazena ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Takže pro ujasnění, pokud Vám skončil pracovní poměr např. k 31. 6., potom se zajděte na úřad práce zaevidovat mezi 1. 7. až 3. 7. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy 2. 7. sobota a 3. 7. neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. 7. a v evidenci přitom budete vedeni úřadem práce od 1. 7.

Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje.
Úřad práce Vás, pokud splňujete zákonem stanovené podmínky, zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání. Nesplňujete-li tyto podmínky, vydá o tom úřad práce rozhodnutí.