40 nejčastěji kladených otázek při přijímacím pohovoru

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Protože  projekt si klade za cíl  podporu a pomoc  v praktických problémech, připravil jeden z rozvojových partnerů projektu, vzdělávací agentura ATHENA, malý  „tahák“.  Posuďte sami, jak můžete  využít – vy nebo někdo  z vašeho okolí,  koho čeká už x-tý pohovor a pořád ne a ne  nějaké místo dostat.

1. Jaké informace máte o naší společnosti?
Tedy jak moc velký zájem máte právě o naši firmu ...

2. Co víte o výrobku nebo službách, které nabízíme?
Zjistěte maximum, co se zjistit dá. Určitě to zafunguje.

3. Proč jste se rozhodl (rozhodla) reagovat právě na náš inzerát?
Protože jste ta nejlepší firma, pro kterou bych mohl pracovat. A budu si toho určitě vážit.

4. Kde se vidíte za dva roky? A kde za pět let?
Tedy jak moc jste ambiciózní. A jestli za chvíli neutečete jinam.

5. Proč hodláte změnit vaše dosavadní zaměstnání?
Rozhodně kvůli osobnímu růstu, novým poznatkům a zkušenostem.

6. Jak dlouho byste chtěl pracovat pro naši společnost?
Odpověď nejednoznačná. Třeba nestojí o lidi neochotné ke změně. Zjistěte si průměrný věk zaměstnanců.

7. Jaké jsou povinnosti a pracovní náplň ve vašem nynějším zaměstnání?
Nevyplácí se přeceňovat, stejně se na to přijde. Nevymýšlejte si znalosti a dovednosti.

8. Jaké zkušenosti můžete využít z vaší dosavadní praxe?
Odpověď záleží na tom, jestli budete pracovat v podobném oboru.

9. Jak vypadá typický den ve vašem současném zaměstnání?
Pozor, popište své pracovní nasazení, ale rozhodně neuvádějte, že nic nestíháte.

10. Co se vám líbí na vašem současném zaměstnání?
Odpovězte po pravdě. Je to testovací otázka. Na stejnou budete možná odpovídat po odchodu od téhle firmy.

11. Vyhovuje vám práce v týmu, nebo individuální práce?
Opět po pravdě. Nenuťte se do jedné či druhé polohy. Bude to váš problém.

12. Jaké jsou vaše největší úspěchy v zaměstnání?
Nebojte se říkat o sobě pozitivní věci. Budoucímu zaměstnavateli se "prodáváte" a on chce dobré zboží.

13. Jaký užitek jste přinesli svému zaměstnavateli?
Získal spolehlivého pracovníka, na kterého je spoleh a který je zároveň iniciativní ...

14. Jaký druh práce vás nejvíce uspokojuje?
Odpověď  "Ta, která trvá nejmíň času" asi nevzbudí v personalistovi nadšení.

15. Myslíte si, že máte štěstí?
Neznamená to nic jiného, než jaký je váš přístup k životu. Jste optimista, nebo pesimista?

16. Jak hodnotíte své schopnosti řídit?
Pokud máte s řízením lidí problémy, neucházejte se o místo, kde se tomu nevyhnete. Jinak je dobrá odpověď typu: Tým, který jsem řídil, byl výkonný. Fluktuace byla velmi nízká, takže moji podřízení byli spokojeni. Pokud to však mohu hodnotit.

17. Za jakou práci jste byli oceněni?
Je to jiná varianta otázky na úspěchy v práci. Připravte si, v jakých oblastech vynikáte.

18. Co si představujete pod pojmem být úspěšný?
Dosáhnout co nejlepších výsledků v zaměstnání, dosáhnout ocenění od šéfa ..

19. Jak jste reagovali na ocenění?
Pozor na zbytečnou skromnost. Stejně vám ji nikdo nevěří.

20. Za jakou práci jste byli kritizováni?
Odpověď dobře rozvažte, kritizován je někdy každý, ale nemělo by to být nic zásadního.

21. Jak jste reagovali na kritiku?
Snažil jsem se zanalyzovat své chyby a udělal jsem všechno pro to, aby se už nikdy neopakovaly...

22. S jakými lidmi se vám nejlépe spolupracuje?
Stejné koníčky nebo záliby asi neuspějí. Ale pracovití a loajální odborníci mají větší šanci na úspěch.

23. Jak si představujete svého nadřízeného?
Přesně tak, jaký je člověk, pod kterým chcete pracovat.

24. Jak hodnotíte své schopnosti delegovat úkoly?
Jinými slovy, jste schopný někoho řídit? To není totiž vůbec jednoduché.

25. Jaké jsou vaše zkušenosti s vedením lidí?
Pokud chcete pracovat na vedoucí pozici, nevyplatí se začínat s nejhoršími historkami.

26. Jste odolný (odolná) vůči stresu?
Po téhle otázce ho totiž můžete očekávat hodně.

27. Proč si myslíte, že právě vy jste nejvhodnější kandidát?
Jen málo lidí je natolik suverénních, aby odpovědělo: protože jsem ten nejlepší. To by navíc mělo být patrné z celého rozhovoru - podobné otázky jsou většinou jen zkoušky odvahy.

28. Nejste pro uvedenou funkci příliš mladý (mladá)?
Máte přece vzdělání, praxi, chuť učit se novým věcem a jste odolní.

29. Co bylo ve vašem zaměstnání nejsložitější?
S odpovědí velmi opatrně. Připravte si předem něco, co by vám nebránilo ve výkonu žádané práce.

30. Co pro vás bylo ve vašem zaměstnání nejjednodušší?
Bude působit dobře, pokud neuvedete nějaký zcela banální úkon.

31. Dokážete se ztotožnit s hodnotami firmy?
Loajalita je vlastnost velmi oceňovaná a žádoucí. Takže rozhodně ano.

32. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
Každý se chce zalíbit, ale je dobré dát najevo snahu o upřímnost a prozradit na sebe alespoň něco.

33. Jakým způsobem si zvyšujete profesní kvalifikaci?
Vyjmenujte všechny kursy i krátkodobé. Kromě toho uveďte třeba i odbornou literaturu a časopisy. Musíte ji samozřejmě znát, může následovat konkrétnější otázka.

34. Snížil byste své finanční požadavky ve prospěch možnosti vašeho dalšího rozvoje?
V tomto případě se vyplatí upřímnost. Otázka totiž může znamenat to, že firma neplatí zrovna nejlépe a zkouší, za kolik jste ochotný nastoupit.

35. Jak ovlivňuje rodina vaši kariéru?
Rodina vás podporuje. Chápe (a toleruje), že v práci jste 14 hodin denně.

36. Jaké jsou vaše finanční představy?
Někteří personalisté ocení suverenitu a vysoké ohodnocení, jiní preferují skromnější přístup. S otázkou vždy počítejte.

37. Čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?
Rozhodně neříkejte: Nevím, moc jsem o tom nepřemýšlel, je mi to jedno, nikam.

38. Jaký byl váš oblíbený předmět ve škole?
Nejlépe ten, který se vztahuje k vaší profesi.

39. Jste spolehlivý (spolehlivá)?
Rozhodně a určitě. Kdo by stál o roztržitého zaměstnance?

40. Kdy k nám můžete nastoupit?
Poslední otázka – bonusová. Pokud jste se k ní propracovali, gratulujeme.