Kde hledat zaměstnání

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Úřad práce

Úřad práce je ve většině případů první místo, kam člověk přijde, stane-li se nezaměstnaným. Těžko bychom hledali člověka, který neví, co si představit pod pojmem „úřad práce“, ale velmi snadno bychom našli spoustu těch, kteří neví, co všechno úřady práce nabízejí a jak jim mohou pomoci při zprostředkování zaměstnání (Pozn.: Nejedná se o povinnost zprostředkovat zaměstnání, ale o pomoc při zprostředkování zaměstnání.).

Asi každý ví, že úřad práce poskytuje hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti a současně také platí sociální a zdravotní pojištění za nezaměstnané v evidenci úřadu práce. Další známou službou je nabídka volných pracovních míst evidovaná úřadem práce, kterou můžete nalézt na informační desce příslušného úřadu práce, u pracovníků úřadu práce (zejména na oddělení zprostředkování) a nebo na internetových stránkách úřadu práce. Dále úřad práce nabízí právní a psychologické poradenství, poradenství pro občany se změněnou pracovní schopností. Můžete navštívit také informační a poradenské středisko pro volbu povolání (Pracovníci střediska jednají s žáky, studenty, rodiči, učiteli ohledně volby povolání – a to buď jednotlivě nebo skupinově.). Vybrané úřady práce provádí i skupinové poradenství – tzv. „kluby práce“, v nichž lidem pomáhají nejen sestavit svou osobní dokumentaci a přípravu na pohovor, ale také radí, jak např. snížit stres a nervozitu atd. Úřad práce vám také pomůže při změně nebo doplnění kvalifikace – formou rekvalifikačních kurzů.

Nejméně známou službou úřadu práce jsou prostředky tzv. „aktivní politiky zaměstnanosti“. Konkrétně se jedná o finanční obnos, který může získat nezaměstnaný v případě, že chce začít podnikat („Příspěvek na zahájení podnikání“), nebo zaměstnavatel, pokud vytvoří nové pracovní místo pro obtížně umístitelného uchazeče o zaměstnání („Dotace na zřízení společensky účelného pracovního místa“) nebo zaměstná absolventa bez praxe v oboru, který absolvent vystudoval („Příspěvek na zřízení pracovního místa pro absolventy“). O tyto příspěvky či dotace se žádá na příslušném úřadu práce a o jejich poskytnutí rozhoduje komise úřadu práce.

Pozn.: Bližší informace ohledně všech služeb vám sdělí pracovníci úřadu práce – oddělení poradenství, popř. oddělení zprostředkování, oddělení trhu práce.
 
Personální agentury

Personální agentury jsou instituce, které vedou databázi zájemců o zaměstnání a databázi volných pracovních míst. Agentura  pak podle požadavků zaevidovanému zájemci o místo nabízí různé nabídky volných pracovních míst podle požadavků, které uvedl při zaevidování do databáze.

K zaevidování do databáze zájemců o zaměstnání je zpravidla nutné vyplnění dotazníku agentury (Většinou obsahuje: základní údaje, dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti, praxe, současný stav – tj. nezaměstnaný/student, požadavky zájemce na pracovní místo, doplňující údaje.) nebo pouze zaslání životopisu s průvodním dopisem, v němž zájemce napíše, že chce být zařazen do databáze. Zaevidování je bezplatné nebo za poplatek. Cena služeb je určena buď fixní částkou (např. určitá částka nebo např. částka ve výši jednoho měsíčního platu ze zaměstnání, které je zájemci agenturou zprostředkováno atd.) nebo stržením určitého procenta z platu.

Tyto agentury zpravidla poskytují také doplňkové služby (např. poradenství, příprava k výběrovému řízení, pomoc s vypracováním osobní dokumentace, různé vzdělávací kurzy atd.).


Inzeráty

Inzerát je často využívaný způsob, kterým zaměstnavatel hledá vhodného zaměstnance. Protože inzerát v tisku má široký okruh čtenářů, umožňuje zaměstnavateli obsadit volné pracovní místo nejvhodnějším pracovníkem výběrem z mnoha uchazečů.
Proto je důležité reagovat na inzerát hned. Snažte se být v odpovědi na inzerát mezi prvními, kteří projevili zájem.

Rozhodnete-li se odpovídat na inzerát, pak se pokuste zaujmout zaměstnavatele a dostat tak pozvání k přijímacímu pohovoru. Je tedy důležité umět vystihnout z obsahu inzerátu, koho vlastně zaměstnavatel hledá a podle toho udělat nabídku. V odpovědi se zaměřte na své pracovní zkušenosti, praxi a kvalifikaci, které souvisí s daným pracovním místem. Ostatní fakta uvádějte jen okrajově. K odpovědi na inzerát také připojte váš pracovní životopis. Udělejte si také kopii písemné odpovědi na inzerát a přiložte všechny dokumenty (popř. si poznačte, které dokumenty jste přikládali – např. v případě, že reagujete na více inzerátů a zasílané dokumenty máte v jednom výtisku uloženy), které jste zasílali.

Pokud je v inzerátu uvedeno telefonní číslo, pak ho použijte pouze pro sjednání data schůzky se zaměstnavatelem. Vždy si poznačte kdy  a s kým jste hovořili. (Pozn.: Dávejte pozor, abyste nezaměnili jména nebo funkce pracovníků; pokud jste dobře nerozuměli, raději se zeptejte přímo během telefonátu.)
 
Jak formulovat odpověď na inzerát?

  • Adresa firmy
  • Datum
  • Název inzerované profese
  • Kdy a kde jste inzerát četli?
  • Reakce na slova uvedená v inzerátu + „životopis přikládám“
  • Žádost o osobní pohovor
  • Podpis
  • Jméno, adresa, telefon, popř. e-mail

 

PŘÍKLAD:
Inzerát:

Soukromá firma přijme asistenta/tku – SŠ,
VOŠ, VŠ technického směru, NJ, PC,
psaní na stroji, ŘP. Nástup od 1.10.2003,
dobrý plat. Přihlášku zašlete do 1.9.
Ing. Fuhrmann, FB, spol. s r.o., Olomoucká 383, 79601 Prostějov,
tel.: 582 333 666.

Odpověď

Podání vlastního inzerátu – „hledám zaměstnání“

  • Do inzerátu je nutné uvést: profesi, vzdělání, věk, praxi, dovednosti a další znalosti, místo zaměstnání (geograficky).
  • Dále by měl inzerát: upoutat, obsahovat další důležité údaje dokreslující situaci, vlastní adresu či telefon nebo značku, zdravotní stav, pracovní dobu. 

PŘÍKLAD:

Temperament, výřečnost, spolehlivost,
dobrou náladu Vaší firmě nabízí
mladá absolventka obchodní akademie
se znalostí práce na PC, psaním na
stroji, účetnictvím, AJ a organizačními
schopnostmi.
Tel.: 603 535 453, večer.

23letá ekonomka s dobrou znalostí NJ
slovem i písmem, část. AJ, znalost
práce na PC, organizační schopnosti,
hledá zaměstnání s využitím
jazykových znalostí.
Tel.: 542 172 233 (8 – 15 hod.)

Internet

První internetová nabídka volných míst byla u nás zveřejněna v roce 1996. Od té doby se mnohonásobně zvýšil počet uživatelů internetu, a tak přirozeně vzrostl počet firem, které touto cestou hledají své zaměstnance. Odhaduje se, že na internetu je zveřejňována každá čtvrtá nabídka práce. Protože spousta firem hledá aktivní lidi, kteří se skutečně ucházejí o zaměstnání a jsou schopní pracovat s výpočetní technikou, slouží tento způsob také jako první filtr uchazečů o zaměstnání.
Pokud nemáte vlastní počítač s připojením na internet, pak vám může pomoci třeba někdo z rodiny nebo známých. Můžete také navštívit internetovou kavárnu. Některé úřady práce dokonce nabízí svým zaevidovaným klientům bezplatný přístup k internetu za účelem hledání práce. Tuto službu bezplatného přístupu k internetu poskytují organizace, které se tímto způsobem rozhodly pomoci nezaměstnaným. (Na tyto možnosti se informujte na úřadu práce - oddělení poradenství nebo u svého zprostředkovatele.)

Nabídky volných míst můžete hledat buď prostřednictvím tzv. internetových portálů (např. www.sprace.cz, prace.centrum.czprace.atlas.cz atd.) pod vyhledávacím heslem (např. zaměstnání, práce, job, kariéra, brigády atd.) nebo přímo na konkrétních internetových adresách s nabídkami zaměstnání (viz. tabulka „Často navštěvované internetové adresy s nabídkami zaměstnání“). Na mnoha takto specializovaných internetových stránkách lze nalézt nejen nabídky volných pracovních míst, ale také další výhody (např. zveřejnění pracovních životopisů zaměstnavatelům) nebo spoustu užitečných informací (např. „jak psát životopis“, „jak si připravit osobní dokumentaci“, jak sepsat žádost o zaměstnání“, „jak odpovídat na nejčastější otázky zaměstnavatelů“, „jak má vypadat příprava na výběrové řízení“ atd. Často také obsahují zajímavé odkazy (např. na personální agentury, informace o zákonech, možnostech dalšího vzdělávání, psychologického poradenství, službách úřadu práce atd.).

Často navštěvované internetové adresy s nabídkami zaměstnání
www.prace.cz
Nabídky zejména pro středoškoláky i osoby s nižší než SŠ kvalifikací. Užitečné rady, informace, odkazy.
www.jobs.cz
Pracovní příležitosti pro zájemce s vyšší kvalifikací. Přehled personálních agentur. Brigády pro studenty atd.
www.hotjobs.cz
Pracovní nabídky nejsou starší než 3 dny, většinou jde o střední a vyšší pozice.
www.sprace.cz
Zaměstnání a brigády pro různé skupiny uchazečů o práci. Informace o tom, jak efektivně hledat zaměstnání, jak psát životopis a chovat se u pohovoru.
zps.prace.cz
Nabídka práce pro osoby se zdravotními handicapy.
www.rhi.cz
Nabídka práce pro středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikované zájemce. Právní poradna aj.


Známí a jejich kontakty

Každý má nějaké známé, ale často se stává, že spoustu lidí vůbec nenapadne tuto možnost využít nebo ji odmítne, aniž by ji zkusili nebo alespoň promysleli – a připraví se tak možná o šanci získat zajímavé pracovní místo.

Pokud zvažujete tuto možnost, pak si můžete pro lepší přehlednost vypracovat tzv. „Seznam použitelných kontaktů“ (tj. seznam svých známých, kteří by vám mohli při hledání pracovního místa pomoci) a popř. i oblastí, v nichž by bylo možné s jejich pomocí zajímavé místo najít.

Pamatujte také, že je důležité nejen to, kolik „použitelných kontaktů“ máte vy, ale také kolik jich mají jednotliví známí lidé, které jste zařadili do výše zmiňovaného seznamu. Nezaměřujte se tedy pouze na kvantitu (tj. na počet známých), ale také na kvalitu (tj. na to, do jaké míry vám konkrétní známí mohou pomoci právě při hledání vhodného zaměstnání pro vás).

Každá z jednotlivých variant (viz. výše) má své přednosti i nedostatky, proto je dobré různé možnosti kombinovat!