Jak se připravit na pracovní pohovor

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Životopis a motivační dopis jsou Vaší vstupní vizitkou, ale pracovní pohovor je prvním větším krůčkem k úspěchu.

Příprava na pracovní pohovor:

 • získání maximálního množství informací o společnosti, ve které se ucházíme o zaměstnání, o její podnikové kultuře, strategii firmy apod. Tyto informace lze získat z externích zdrojů (např. firemní webové stránky, obchodní rejstřík) nebo z interních zdrojů (např. z kontaktu se zástupci organizace či stávajícími zaměstnanci).
 • získání informací o nabízeném zaměstnání
 • strukturovaný životopis – zkontrolujte si informace
 • pracovní pohovor Vás nesmí zaskočit, proto je potřebná příprava odpovědí na možné otázky, které budou s největší pravděpodobností kladeny
 • součástí přípravy na pracovní pohovor je také včasný příchod – je vhodné dostavit se včas, nejlépe 5 minut před začátkem, ale rozhodně ne o půl hodiny, to by mělo spíše negativní dopad
 • i vhodně zvolené oblečení může Váš pracovní pohovor velice zlepšit. U žen by to mělo být přiměřené společenské oblečení. Někdy i ženy často zapomínají na detaily jako jsou čisté boty. Neopomeňte ani svěží dech.

Vlastní pracovní pohovor
První dojem si Váš potencionální zaměstnavatel utvoří během prvních 3 sekund, při příchodu na pracovní pohovor. První dojem v sobě také zahrnuje způsob příchodu do místnosti, kde bude pracovní pohovor probíhat. Držení těla, výraz tváře, pozdrav, podání ruky, ale také neverbální prvky jakými jsou např. oční kontakt, mimika, gestikulace a jiné.

Pracovní pohovor – jednotlivé fáze:
Zahájení – po vlastním představování uchazeče o zaměstnání a organizátora rozhovoru přijdou na řadu tzv. odpočinkové otázky, které mají za úkol navodit příjemnou atmosféru, uvolnit napětí a nervozitu. Nejběžnější jsou dotazy na cestu na pracovní pohovor, na zajímavosti dne atd. Na tyto otázky je vhodné odpovídat stručně, k věci, ale zdvořile. Nesnažte se zapůsobit dlouhými historkami z Vašeho soukromí.
Hlavní část – v této fázi budou probírány detailně otázky ke vzdělání, profesní kariéře, zájmům a koníčkům. Dále Vám budou kladeny otázky vztahující se k Vašim osobním cílům a motivaci.

Pracovní pohovor může skýtat otázky typu:

 • Povězte mi něco o sobě (Vašem charakteru, vlastní motivaci, schopnostech a dovednostech).
 • Povězte mi o Vašem posledním zaměstnání (náplni práce, o svěřených nadstandardních úkolech, kariérním růstu, o Vašem postavení v pracovním kolektivu atd.).
 • Stručně popište Vašeho posledního zaměstnavatele (obor činnosti, organizační strukturu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, atd.)
 • Proč odcházíte od Vašeho současného zaměstnavatele (co se Vám ve společnosti líbilo, co byste změnil/a)?
 • Proč jste se rozhodla ucházet se o toto místo
 • Proč myslíte, že byste měla být zaměstnána právě u nás
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky podstatné pro výkon nabízené práce
 • Co víte o naší firmě
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu
 • Jak chcete spojit vaše osobní cíle s případným získáním této pozice
 • Vaše představa o ideální práci
 • Měla jste někdy na starosti další zaměstnance a jejich řízení
 • Na všechny otázky je vhodné odpovídat srozumitelně a věcně.

Pracovní pohovor – závěr:
Po ukončení je třeba dát si časový termín, kdy můžete čekat vyjádření společnosti. Je slušné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a za příležitost se pracovní pohovor absolvovat. Při odchodu byste se měli sami zamyslet nad vlastním výkonem. Zhodnotit vystupování a prezentaci myšlenek, obsah a formu odpovědí a vzít si případné ponaučení pro příště.