Povinnosti uchazečů o zaměstnání

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Máte povinnost oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, a do 8 kalendářních dnů musíte doložit vznik pracovněprávního vztahu (např. pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti apod.).

Stejně musíte postupovat v případě, že v průběhu evidence využijete možnost přivýdělku.
Nesplnění těchto podmínek by mohlo vést k sankčnímu vyřazení, což by mohlo negativně ovlivnit vaši případnou další evidenci na úřadu práce.