Nabídky úřadů práce

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Pracovníci úřadu práce se Vám budou snažit najít takovou práci, která by vyhovovala Vašim možnostem a představám. Přesto se může stát, že budete posláni na volné místo, které se Vám nebude zdát úplně ideální. V takovém případě je dobré vědět, že:

  • v případě odmítnutí vhodného zaměstnání bez uvedení vážných důvodů můžete být z evidence sankčně vyřazeni;
  • vhodné zaměstnání je takové zaměstnání, které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání