Kdo za Vás bude platit zdravotní a sociální pojištění?

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na úřadu práce bude hradit stát.

Sociální pojištění vám hrazeno nebude, pouze doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu tří let po dobu, kdy vám podpora nenáleží.