Víte jaké doklady po Vás na úřadě práce budou chtít?

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku, potvrzení o ukončení-přerušení samostatné výdělečné činnosti, potvrzení o ukončené náhradní době (soustavná příprava na budoucí povolání, návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou), vezměte si tyto doklady také s sebou.