Můžete si také dát sama inzerát

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Na portále MPSV máte možnost vytvořit si vlastní inzerát (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/inzerat1)  typu „Hedám práci“ a ten zobrazit potenciálním zaměstnavatelům. Vytvoření takového inzerátu je jednoduché a záleží pouze na Vás, jaké osobní údaje a kontakty zde uvedete. Vytvořit inzerát „Hledám práci“ je možné dvěma způsoby. Doporučujeme Vám využít Rozšířenou verzi zadání inzerátu (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/inzerat1/zivotopis) .

Ta je určena přihlášeným uživatelům a umožňuje jim nejen inzerát zadat a přiložit k němu profesní životopis (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/inzerat1/zivotopis)  ale také – a to je důležité – provádět v něm kdykoliv libovolné úpravy.

V základní verzi tyto úpravy dělat nemůžete.