Kde hledat zaměstnání

Úřad práce je ve většině případů první místo, kam člověk přijde, stane-li se nezaměstnaným. Těžko bychom hledali člověka, který neví, co si představit pod pojmem „úřad práce“, ale velmi snadno bychom našli spoustu těch, kteří neví, co všechno úřady práce nabízejí a jak jim mohou pomoci při zprostředkování zaměstnání (Pozn.: Nejedná se o povinnost zprostředkovat zaměstnání, ale o pomoc při zprostředkování zaměstnání.).

Jak získat zaměstnání

Jak jsem již v úvodu naznačila, existuje několik možností, jak potenciálního zaměstnavatele kontaktovat. V zásadě jde o písemný, telefonický a osobní kontakt.

40 nejčastěji kladených otázek při přijímacím pohovoru

Protože projekt si klade za cíl podporu a pomoc v praktických problémech, připravil jeden z rozvojových partnerů projektu, vzdělávací agentura ATHENA, malý „tahák“. Posuďte sami, jak můžete využít – vy nebo někdo z vašeho okolí, koho čeká už x-tý pohovor a pořád ne a ne nějaké místo dostat.

Desatero pro nezaměstnanené – hledající zaměstnání

Nezaměstnanost představuje problém nejen celospolečenský, ale je problémem pro samotného nezaměstnaného. Každý problém by se měl řešit a jen aktivní přístup a aktivní hledání cest, jak problém odstranit může vést k úspěchu.

Sedmero doporučení – Co dělat v případě ztráty zaměstnání

1. Začněte sami u sebe, udržujte se v dobré psychické kondici s pozitivním přístupem k sobě a k budoucnosti, mluvte o tomto problému se svojí rodinou (s partnerem, dětmi, případně rodiči), snažte se snížit náklady vaší rodiny.

Jste nezaměstnaná a nevíte, co máte dělat?

Již před uplynutím výpovědní doby máte možnost požádat kterýkoliv úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání...

Do kdy se musíte hlásit na úřadu práce?

Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazena ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Pokud berete podporu v nezaměstnanosti, můžete si ještě přivydělat

[více…]

Dostala jste výpověď? Snažte se začít hledat práci okamžitě

[více…]

Kde si hledat práci?

Kromě tradičních způsobů, jakými je čtení inzerátů v tisku či dotazování se v podnicích, existují i způsoby další.

Kde najdete na internetu potřebné informace?

[více…]

Pokud jste žádné místo nenašla, nechte si nová volná místa posílat e-mailem

Pokud se Vám nepodaří najít vhodné místo napoprvé, můžete to zkusit další den. Potřetí nebo počtvrté už se Vám to možná bude zdát příliš pracné. Můžete si tedy nechat volná místa posílat e-mailem.

Chcete zkusit práci v zahraničí?

none

Můžete si také dát sama inzerát

Na portále MPSV máte možnost vytvořit si vlastní inzerát (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/inzerat1) typu „Hedám práci“ a ten zobrazit potenciálním zaměstnavatelům.

Víte jaké doklady po Vás na úřadě práce budou chtít?

Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu.

Výše a doba podpory v nezaměstnanosti

[více…]

Kdo za Vás bude platit zdravotní a sociální pojištění?

[více…]

Nabídky úřadů práce

Pracovníci úřadu práce se Vám budou snažit najít takovou práci, která by vyhovovala Vašim možnostem a představám.

Povinnosti uchazečů o zaměstnání

Máte povinnost oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání.

Osobní údaje

Zaměstnavatel může před vznikem pracovního poměru od uchazeče chtít jen údaje, které bezprostředně souvisí s přijetím do zaměstnání. Je to především jméno, příjmení, bydliště, datum narození a se souhlasem pracovníka i rodné číslo.

Jak správně odpovídat na nabídky práce e-mailem

[více…]

Jak se připravit na pracovní pohovor

[více…]

Kde můžete hledat nabídky zaměstnání

[více…]

Pracovní smlouva a její obsah

[více…]