Vzdělávací aktivity

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Přednášky, besedy

Na základě poptávky ze strany klientů InPc, budou stanovena témata přednášek a besed (např. co dělat, když jsem nezaměstnaná a nemám na nájem atd.)

Počítačové kurzy

Cílem tohoto kurzu je zvyšování kvalifikace schopnost komunikace (využívání Internetu jako zdroje informací, komunikace) rozvinutí schopností (učit se, práce v týmu, řešení problému)

Orientační kurz zaměřený na základy práce s počítačem. Kurz je rozdělen do 4 modulů tak, aby se jej mohly zúčastnit osoby s nulovým až pokročilým stupněm počítačových dovedností.

  • modul 1 - Počítač a přídavná zařízení vč. multifunkčních
  • modul 2 - základy práce s textovými a tabulkovými editory, organizace souborů
  • modul 3 - Software pro kancelář a domácnost - orientace v open source software
  • modul 4 - základy elektronické komunikace, vyhledávání na Internetu a práce s informacemi).

Kurzy jsou limitované 6 osob/modul a budou nabízeny na základě zájmu klientů InPc.

Motivačně - orientační kurzy

Cílem tohoto kurzu je obnovení dovedností, které cílové skupiny ztratily po dobu pracovní neaktivity a jejich snažší (re)integrace na trh práce. Kurz je složen ze 4 modulů, které jsou zaměřeny následovně:

  • modul 1 - Motivace, sebepoznávání a poznávání druhých
  • modul 2 - Osobnostní rozvoj a informace o možnostech dalšího vzdělávání
  • modul 3 - Flexibilní metody práce a zaměstnávání: možnosti a příležitosti (seznámení s formami FMP, strategie vyjednávání se zaměstnavatelem; využití ICT, práce z domova, organizace práce a času, předpoklady pro práci realizovanou z domova)
  • modul 4 - Postavení ženy v pracovněprávních vztazích


Kurzy se budou konat jednou za dva měsíce a to v max. počtu 20ti uchazečů.