Poradenské aktivity

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Poradenství je poskytováno specializovanými odborníky osobně, písemně i telefonicky (ve stanovených dnech), a to v následujících oblastech:

Právní a sociálně-právní poradenství:
- jednou týdně - každý čtvrtek. Poradenství poskytují zkušení specializovaní právníci a sociální pracovníci Českého helsinského výboru a Občanské poradny Nymburk. Právník a sociální pracovník poskytne pomoc při řešení aktuálních problémů uživatele InPc (zejména v pracovně právních vztazích, v sociálních záležitostech atd).

Kariérové poradenství:
- jednou týdně – každé pondělí. Kariérový poradce zanalyzuje stávající kompetence osoby, uživatele centra a vypracuje doporučení tzv. individuální kariérový plán, dále pak pomůže dané osobě v orientaci na trhu práce.

Činnosti realizované v rámci kariérového poradenství jsou orientovány do těchto oblastí:

 • podmínky profesionálního uplatnění
 • profesní předpoklady a seberealizaci v profesní činnosti.
 • schopnosti a výběr povolání
 • pracovní uspokojení a úspěch (příčiny profesních neúspěchů)
 • rozvoj schopností a dovedností uplatnitelných v interakci se zaměstnavatelem
 • přístupy vycházející vstříc potřebám zaměstnanců podporující slaďování rodinného a profesního života.


Psychologické poradenství:
- jednou týdně každé pondělí.

Psycholog poskytne poradenské služby se zaměřením na:

 • individuální psychoterapeutický vhled k řešení krizových náročných životních situací
 • psychodiagnostickou činnost za účelem řešení krizových stavů, intrapsychických či interpersonálních konfliktů
 • analýzu motivů, tužeb a potřeb se zaměřením na chování a životní styl klienta
 • problematiku v oblasti sociální psychologie
 • individuální či skupinové poradenství zaměřené na rodinu a profesní orientaci
 • analytickou a metodologickou činnost zejména ve smyslu diferenciace přístupů k cílovým skupinám