Informační a další služby

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Informační služby:

interní databáze sociálních služeb v Praze (např. pečovatelské služby pro děti a další závislé osoby, stacionáře, apod.)

Další služby:

Využití počítačového zázemí Informačního centra

Klienti mají možnost využívat počítačového zázemí centra k vyhledávání potřebných informací související s hledáním zaměstnání, souvisejících služeb pro zabezpečení chodu rodiny apod.

Využití knihovničky

k prostudování na místě bude k dispozici základní penzum odborné/uživatelské literatury.