Přehled služeb

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Poradenské aktivity:
- poskytované v oblasti právní, sociální, kariérní a psychologické formou osobního kontaktu, telefonicky, písemně i elektronicky, při zachování principů odbornosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti.

Vzdělávací aktivity:
- přednášky, besedy
- kurzy v oblasti informačních technologií
- motivační kurzy zaměřené na posílení schopností a dovedností uplatnit se na trhu práce

Informační aktivity a další služby:
- poskytování informací o sociálních slubách na území hl. m. Prahy napomáhajících k uplatnění se na trhu práce (např. služby pro rodinu)
- možnost využití PC včetně internetu (např. pro vyhledávání zaměstnání, zpracování životopisu aj.)
- možnost využití knihovničky (odborná literatura)