Cílové skupiny InPc Praha

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

  • Ženy, případně muži, pečující o dítě či další členy rodiny, kteří vyžadují péči a potřebují se zároveň uplatnit na trhu práce
  • Ženy, případně muži, vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
  • Ženy postižené/ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností