Přehled služeb

Popis služeb, které InPc Praha nabízí.

Cílové skupiny InPc Praha

Ženy, případně muži, pečující o dítě či další členy rodiny, kteří vyžadují péči a potřebují se zároveň uplatnit na trhu práce