Informační a poradenská centra ČSŽ - Praha

Na této části portálu máte možnost navštívit stránky Informačních a poradenských center,(InPc),  které ČSŽ - spolu s projektovými partnery -  v současné době realizuje v Praze, Havlíčkově Brodě, Brně, Plzni a v Chomutově.

Za zmínku jistě stojí fakt, že Informační a poradenské centrum v Havlíčkově Brodě zavedlo systém řízení jakosti podle ISO 9001 a bylo samozřejmě také certifikováno.

V sekcích jednotlivých InPc se dozvíte více o našich službách, kurzech, poradenství, seminářích, klubových aktivitách atd.  a samozřejmě také, jak se do vybraných aktivit přihlásit a využívat našich služeb.

Jednotlivá centra jsou financována na projektové bázi z programů IS Equal (Havl. Brod), OP RLZ (Brno, Chomutov, Plzeň) a JPD 3 (Praha). Ačkoliv tyto projekty končí v létě 2008, připravujme v různém rozsahu další navazující aktivity. O novinkách vás budeme postupně informovat.


InPc Praha - Český svaz žen
Nekázanka 18
111 53 Praha 1

 Zobraz na mapě

tel: +420 222 211 024
gsm: +420 775 913 067
e-mail: inpc.praha@csz.cz
manazerka.inpc.praha@csz.cz

Návštěvní hodiny
Pondělí 10:00 - 18:00 hod
Středa 13:00 - 18:00 hod
Čtvrtek 10:00 - 18:00 hod