Kariérní pomoc

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Se svými problémy při hledání zaměstnání se můžete obrátit na psycholožku PhDr. L. Nejedlou, která vám pomůže řešit možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání.

Cílem této aktivity je pomoci ženám s cílových skupin se startem jejich pracovní kariéry.

 

Kariérní poradce
• pomůže při překonávání krize z nezaměstnanosti
• pomůže řešit možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání
• pomůže orientovat se ve vašich problémech
• pomůže při hledání řešení
• pomůže při hledání a aktivaci vlastních zdrojů

Důvěrnost a anonymita informací sdělovaných klientkami InPc je zajištěna.