Informace o činnosti

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Informační a poradenské centrum bude v letech 2007 a 2008 rozvíjet svoji činnost ve vzdělávacích a podpůrných programech na pomoc ženám. Zaměří se především na zajištění aktuálních potřeb cílových skupin projektu „Neohlížej se a něco dělej!“. Český svaz žen využívá příležitosti, které nabízí Evropský strukturální fond ČR a svými aktivitami se otevírá široké veřejnosti, zejména ženám. Cílem ČSŽ je postupné vybudování Informačních a poradenských center ve všech krajích ČR.

Úkolem InPc Plzeňského kraje bude usnadnit ženám, kterým je projekt určen, přístup ke kvalitním informacím poskytovaných odborníky z oblasti pracovního práva, kariérového poradenství a moderních forem podnikání. Nedílnou součástí nabídky našich služeb jsou i vzdělávací programy, zaměřené na rozvoj počítačové gramotnosti. Základní kurz bude rozdělen tak, aby se jej mohly zúčastnit osoby s nulovým až nižším stupněm počítačových dovedností, bude sloužit i jako motivační prvek pro další školení (kurz MS Office a jeho komponenty apod.) a měl by inspirovat k větší pracovní flexibilitě a podnikání (práce z domova, přes internet).

Pracoviště InPc v Sladkovského ulici č. 28 zajišťuje bezplatný přístup k internetu, pomoc při sestavování motivačního dopisu a profesního životopisu, přístup k elektronickému právnímu poradenství.