Ženy z Vysočiny

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Několik organizací z Vysočiny, které pracují s cílovou skupinou žen/mužů na mateřské/rodičovské dovolené, se rozhodlo vytvořit odbornou konzultační skupinu pro přípravu vlastních projektů do nového Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-13.

Naším cílem je odpovědně připravit své projekty do některé z prvních výzev v oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Tyto stránky slouží jako místo pro vzájemné sdělování zkušeností, informací a dobré praxe. Pokud byste se chtěli do těchto aktivit zapojit, kontaktujte prosím paní Vencovskou z Českého svazu žen