Ženy z Vysočiny

Několik organizací z Vysočiny, které pracují s cílovou skupinou žen/mužů na mateřské/rodičovské dovolené, se rozhodlo vytvořit odbornou konzultační skupinu pro přípravu vlastních projektů do nového Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-13.

Spolupracujeme

Spolupracujem s těmito organizacemi a společnostmi.