Vzdělávací aktivity

Přehled všech aktivit, které poskytujeme: Motivační kurzy spojené s kurzy výpočetní techniky; Poradna právní; Poradna psychologická; Poradna sociální, Semináře motivační ....

Motivačně-orientační program

Motivačně-orientační program vychází z Metodiky 2 „Chci, mohu, umím“ z I. kola IS EQUAL. Témata motivačního programu jsou zaměřena zejména na pomoc nezaměstnaným ženám při návratu do zaměstnaní. Cílem je usnadnit uživatelům programu přístup k pracovní kariéře a podporovat rovnost příležitostí na trhu práce posilováním sebevědomí a sebedůvěry uživatelů a jejich motivaci aktivně realizovat změny ve vlastním životě.

Kurzy výpočetní techniky

Kurzy výpočetní techniky jsou realizovány jako doplněk motivačního programu. Jejich cílem je pomoci překonat uživatelům bariéry v práci s počítačem, umožnit využití výpočetní techniky při hledání zaměstnání, posílit pozice uživatelů při hledání zaměstnání a uplatnit nabyté dovednosti v praxi.

e-learning

InPc nabízí svým uživatelům také netradiční formy celoživotního vzdělávání – e-learning. E-learningové kurzy slouží jednak jako podpora prezenčních programů, ale také jako stěžejní vzdělávací zdroj pro samostudium těch uživatelů, kteří nemají možnost se vzdělávacích aktivit InPc účastnit, jako referenční studijní materiál používaný kontinuálně v rámci celoživotního vzdělávání. Studium prostřednictvím Internetu není časově ani místně vázané, uživatelé mohou využívat připojení na internet v InPc, knihovnách, z domova apod. Cílem e-learningových kurzů je nabídnout uživatelům dostatečné znalosti a praktické dovednosti, které nezbytně potřebují při návratu na trh práce, při snaze o udržení si stávajícího zaměstnání i k posílení vlastního sebevědomí.