Poradenství

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

InPc poskytuje několik forem individuálního poradenství, které je zaměřeno především na:

  • pomoc při řešení problémů souvisejících s hledáním zaměstnání
  • pomoc při vyhledávání zaměstnání – bezplatné využití Internetu (vyhledání personální agentury, nabídky práce apod.)
  • individuální konzultace z oblasti právní, pedagogické, psychologické a sociální s cílem vyřešit krizovou situaci nebo potřebu

V první části v rámci osobní konzultace s asistenty InPc je definována potřeba uživatele a nabídnuty adekvátní služby InPc. Při řešení problémů souvisejících s hledáním zaměstnání a při využití Internetu pro tyto účely poskytují pracovníci InPc asistenční pomoc přímo. V případě potřeby individuální konzultace s odborníkem asistenti InPc zajistí služby odborníků v termínu, který vyhovuje uživateli.

 

Termíny individuálního poradenství si můžete s pracovníky InPc dohodnout

telefonicky: +420 569 428 879

nebo e-mailem: inpc.hb@csz.cz

příp. využít pro projevení zájmu o tyto služby „Poptávkový formulář“.

Konkrétní dotazy z oblasti sociální a právní můžete zasílat na e-mail InPc inpc.hb@csz.cz