Konzultační semináře

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Konzultační semináře jsou koncipovány jako další forma v poskytování poradenství za pomoci odborníků z oblasti právní, sociální, psychologické a pedagogické. Jsou realizovány formou besed, přednášek a kulatých stolů na aktuální témata. Konzultační semináře probíhají jednak v InPc v Havlíčkově Brodě, ale také formou výjezdních seminářů v celém regionu Vysočina. Cílem je seznámit co nejširší okruh uživatelů s aktuálními otázkami z oblasti sociální, právní, psychologické a pedagogické, které vedou ke slaďování profesního a rodinného života, napomáhají při hledání zaměstnání a vedou k odstraňování bariér znesnadňujících sebevzdělávání, další vzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi pracovního uplatnění. Na konzultačních seminářích participuje řada předních odborníků z regionu.


Úspěšnými tématy seminářů v I. čtvrtletí 2006 byly např. Systém sociálních dávek, Sociologie stárnutí a Společné zdanění manželů.

V dalším období InPc pro konzultační semináře připravuje např. tato témata:

 

Oblast psychologická

  • Rozdíly v komunikaci žen a mužů
  • Zátěžové situace, adaptace a syndrom vyhoření
  • Působení okolního prostředí na psychiku a biorytmy člověka

Oblast právní

  • Na co si dát pozor před uzavřením pracovně právního vztahu
  • Vstup do pracovního procesu po mateřské dovolené
  • Personální pohovor a jak se na něj připravit
  • Umíte napsat žádost o zaměstnání a strukturovaný životopis

Oblast sociální

  • Sociální systém v ČR – úvod pro práva sociálního zabezpečení
  • Pojistné na sociální zabezpečení
  • Druhy dávek státní sociální podpory a jak uplatnit nárok

Termíny, místa konání a témata seminářů InPc pravidelně aktualizuje na těchto webových stránkách. Přihlásit se můžete prostřednictvím „Poptávkového formuláře“.
Pracovníci InPc jsou připraveni realizovat semináře také ve spolupráci s dalšími institucemi – místní samosprávou, neziskovými organizacemi, úřady práce apod. V případě Vašeho zájmu kontaktujte pracovníky InPc.