Informace o klubové činnost

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V rámci InPc zahájil činnost také klub pro nezaměstnané ženy a maminky na mateřské dovolené s názvem „Už nejsem sama doma“, kde si program připravují samy účastnice. Bariérou pro tuto skupinu uchazečů o zaměstnání je často sociální izolace. Témata jednotlivých setkání klubu jsou většinou aktuální otázky z oblasti sociální, právní, pedagogické a psychologické. Na přípravě programu participují pracovníci InPc, kteří podle potřeby zajišťují účast odborníků ke zvoleným tématům. Klub „Už nejsem sama doma“ se koná pravidelně 2x měsíčně.

Podobná aktivita by mohla být pro ženy impulsem, aby si uvědomily, že nejsou v podobné situaci samy a napomoci k aktivní účasti při hledání vhodného zaměstnání.

Termíny a témata jednotlivých setkání klubu InPc pravidelně aktualizuje na těchto webových stránkách.