Informační služby

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Poskytování informačních služeb je koncipováno jako jistá forma poradenství a služba uživatelům a je zaměřena především na podporu při hledání zaměstnání a řešení problémů při slaďování rodinného a profesního života.

Na základě telefonických, osobních, ale i e-mailových dotazů pracovníci InPc poskytují uživatelům nabídku služeb a spektrum informací, která odpovídá jejich potřebám. Využívá k tomu jednak Internet a také vlastní informační databázi , která zahrnuje sociální služby v regionu, služby pro rodinu, kontakty na státní instituce (Úřady práce, zprostředkovatelny práce apod.), personální agentury, vzdělávací instituce, vybrané právní a zdravotnické služby. Databázi informačních služeb pracovníci InPc pravidelně aktualizují a doplňují.

 

V případě Vašich dotazů můžete pracovníky InPc kontaktovat

osobně: Horní 197, Havlíčkův Brod

telefonicky: +420 569 428 879

příp. zaslat e-mail na adresu: inpc.hb@csz.cz