Informační služby

Poskytování informačních služeb je koncipováno jako jistá forma poradenství a služba uživatelům a je zaměřena především na podporu při hledání zaměstnání a řešení problémů při slaďování rodinného a profesního života.