Co dělá Informační a poradenské centrum

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Jedním z cílů projektu MOPPS v regionu kraje Vysočina je zahájení činnosti pilotního Informačního a poradenského centra (InPc) v Havlíčkově Brodě.

Nejprve bylo třeba důkladné zmapovat regionální nabídky všech aktivit a programů, ale i firem, organizací a jednotlivců, kteří se obdobnou tématikou zabývají. Jako nejvhodnější způsob byl navržen průzkum pomocí dotazníkového šetření. Cílem bylo vytvoření databáze poskytovatelů služeb a aktivit zaměřených na tématiku Zaměstnání — rodina — sociální služby. Proběhl v těsné spolupráci ČSZ, Dema, a.s. a Města Havlíčkův Brod. Velkou výhodou byla možnost využití poznatků z komunitního plánování sociálních služeb.

Činnost InPc se v této fázi soustředí na různé formy poskytování informací, poradenství a vzdělávání. Probíhá ve dvou základních rovinách — individuální a skupinové. Při individuálním poradenství můžeme využívat regionálních zkušeností různých institucí a vzájemně činnost koordinovat. Konzultační semináře vychází z dlouhodobých aktivit ČSŽ a ze získaných zkušeností a požadavků zájemců. Pozornost zaměříme především na základní informační gramotnost, pořádání motivačních kurzů a vzdělávacích programů pro cílové skupiny.