Informační a poradenská centra ČSŽ - Havlíčkův Brod

Na této části portálu máte možnost navštívit stránky Informačních a poradenských center,(InPc),  které ČSŽ - spolu s projektovými partnery -  v současné době realizuje v Praze, Havlíčkově Brodě, Brně, Plzni a v Chomutově.

Za zmínku jistě stojí fakt, že Informační a poradenské centrum v Havlíčkově Brodě zavedlo systém řízení jakosti podle ISO 9001 a bylo samozřejmě také certifikováno.

V sekcích jednotlivých InPc se dozvíte více o našich službách, kurzech, poradenství, seminářích, klubových aktivitách atd.  a samozřejmě také, jak se do vybraných aktivit přihlásit a využívat našich služeb.

Jednotlivá centra jsou financována na projektové bázi z programů IS Equal (Havl. Brod), OP RLZ (Brno, Chomutov, Plzeň) a JPD 3 (Praha). Ačkoliv tyto projekty končí v létě 2008, připravujme v různém rozsahu další navazující aktivity. O novinkách vás budeme postupně informovat.


Český svaz žen
Kraj Vysočina
Horní 197
580 01 Havlíčkův Brod

Tel/fax: +420 569 428 879
E-mail: inpc.hb@csz.cz

InPc je přístupné veřejnosti:
Po, St: 9 - 12 a 13 - 16
Út, Čt: 9 - 12