Akce pořádané v InPc Chomutov

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

• Bezplatný přístup k internetu
• Pomoc při sestavování motivačního dopisu a profesního životopisu
• Přístup k elektronickému právnímu poradenství
• Konzultační semináře s odborníky
• Kariérové poradenství 2x týdně