Další kurzy

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Moderní formy podnikání


• Právní formy podnikání

• Další možnosti v podnikání - multilevel marketing :
- Úvod do systému
- Výhody a nevýhody systému MLM
- Kroky k úspěchu v MLM
- Úskalí MLM
- Rozbor úspěchů a neúspěchů v MLM