Další kurzy

Moderní formy podnikání - Další možnosti v podnikání - Multilevel marketing ...

Akce pořádané v InPc Chomutov

Bezplatný přístup k internetu; Pomoc při sestavování motivačního dopisu a profesního životopisu; Přístup k elektronickému právnímu poradenství ...