Kariérní pomoc

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Kariérní pomoc
Se svými problémy při hledání zaměstnání se můžete obrátit na psychologa, který Vám pomůže řešit možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání.
Cílem této aktivity je pomoci ženám s cílových skupin se startem jejich pracovní kariéry.

Kariérní poradce :
• pomůže při překonávání krize z nezaměstnanosti
• pomůže řešit možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání
• pomůže orientovat se ve vašich problémech
• pomůže při hledání řešení
• pomůže při hledání a aktivaci vlastních zdrojů


Důvěrnost a anonymita informací sdělovaných klientkami InPc je zajištěna.