Komu pomáháme

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Komu jsou naše služby určeny :

• Dlouhodobě nezaměstnaným ženám
• Matkám s malými dětmi
• Matkám samoživitelkám
• Začínajícím podnikatelkám
• Ženám ohroženým nezaměstnaností
• Ženám v předdůchodovém věku
• Ženám vracejícím se na trh práce