Tisková zpráva - červen 2008

Dne 30. června 2008 končí společný projekt Českého svazu žen a Českého helsinského výboru pod názvem „Neohlížej se a něco dělej!“ Uskutečnil se v rámci opatření rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v podnikání. Od ledna 2007 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni a naší nabídky využilo celkem 1 200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat.

Ke stažení | Tisková zpráva - červen 2008
Tisková zpráva - 3.6.2008

Informace o činnosti

Informační a poradenské centrum bude v letech 2007 a 2008 rozvíjet svoji činnost ve vzdělávacích a podpůrných programech na pomoc ženám.

Komu pomáháme

Komu jsou naše služby určeny : • Dlouhodobě nezaměstnaným ženám • Matkám s malými dětmi • Matkám samoživitelkám • Začínajícím podnikatelkám • Ženám ohroženým nezaměstnaností • Ženám v předdůchodovém věku • Ženám vracejícím se na trh práce