Jak se přihlásit do řádného běhu e-learningového kurzu včetně testu

UPOZORNĚNÍ: Po skončení projektu MOPPS je možný přístup do kurzů i nadále, ale již bez možnosti testování a získání certifikátu.


Máte-li zájem přihlásit se k řádnému běhu nabízeného e-learningového kurzu včetně závěrečného testu a získat tak osvědčení, postupujte takto:

Kontaktujte Informační a poradenské centrum Havlíčkův Brod (InPC) s požadavkem na přihlášení do konkrétního kurzu:

Adresa:
InPC
Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 428 879
e-mail: inpc.hb@csz.cz

Uveďte prosím::

  • Vaše jméno a příjmení
  • Kontaktní informace (telefon, e-mail)
  • Datum a místo narození (za účelem vydání osvědčení)
  • Název kurzu
    Měsíc, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat

Pracovníci InPC v Havlíčkově Brodě Vás zařadí do požadovaného kurzu na Vámi preferovaný termín (či nejbližší možný) řádného běhu a budou Vás kontaktovat, aby Vám přihlášení potvrdili.