Jak se přihlásit do řádného běhu e-learningového kurzu včetně testu

Máte-li zájem přihlásit se k řádnému běhu nabízeného e-learningového kurzu včetně závěrečného testu a získat tak osvědčení, postupujte takto.

[více…]