Evropský parlament se připojil k ženským organizacím, které vyzývají k vytvoření Strategie EU pro rovnost žen a mužů

Tisková zpráva EWL a ČŽL. Evropský parlament (EP) přijal dne 9. 6. 2015 usnesení vyzývající Evropskou komisi, aby přijala strategii EU zaměřenou na práva žen a genderovou rovnost, a to s jasnými cíli a monitorovacími mechanismy. Evropská ženská lobby (EWL), jejíž součástí je i Česká ženská lobby, vítá výzvu EP, aby se ženské organizace na…

Přijďte na Kongres žen v sobotu 20. června v Praze!

Po obrovském úspěchu prvního ročníku Kongresu žen finalizují v těchto dnech kolegyně z Kongresu žen o.s. jeho druhý ročník, který se bude věnovat ženám a médiím. Mezi jiným pro nás  chystají: bohatý program za účasti českých i zahraničních novinářek přilehlé kavárny ožijí diskuzí na téma marketingu a reklamy setkání ve festivalových kavárnách s bloggerkami a…

logo EWL

Analýza hrozeb ženských práv v regionu

Evropská ženská lobby (EWL) v lednu zveřejnila analýzu v rámci  inicitativy Task Force, na které se podílí rovněž Česká ženská lobby. Analýza na základě informací od členských zemí EWL hodnotí současný stav rovných práv žen a mužů ve Východní Evropě, Pobaltských státech a na Balkáně a odpovídá na 5 hlavních otázek, které stanovila jako klíčové.   Zde…

59. zasedání Komise OSN pro postavení žen & česká delegace

Převzato z webu vlada.cz:  Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání…

Tisková zpráva – beseda k Istanbulské úmluvě

Česká ženská lobby a Český svaz žen dne 13. 2. 2015 vydaly tiskovou zprávu k besedě o (ne)přijetí Istanbulské úmluvy u příležitosti mezinárodní kampaně One Billion Rising. Celá tisková zpráva je ke stažení zde. Podkladové materiály, informační listy, statistiky ad. odkazy naleznete v samostatném článku zde (je a bude průběžně aktualizováno). Program tiskové besedy.  …

(Aktualizace) Plavba za normálním porodnictvím

12.12.2014: Evropský soud pro lidská práva se rozhodl nepotrestat Českou republiku za porušování práva žen na přirozený a bezpečný porod. Matky se nevzdají. Pro více informací a fotky z happeningu navštivte Fotoblog na aktualne.cz ***** Česká ženská lobby zve na happening splupořádaný s Ligou lidských práv na podporu změn v porodnictví v České republice: Máme právo na…

Genderová expertní komora České republiky (GEKČR) hledá tajemníka/tajemnici

Náplň práce: Koordinace chodu GEKČR: hlídání termínů, projektový management, koordinace pracovních skupin, svolávání zasedání výboru a členské schůze, organizace interních setkání a workshopů. Komunikace s výborem GEKČR, se subjekty poptávajícími služby GEKČR a se spolupracujícími zahraničními organizacemi, oslovování relevantních státních institucí. Administrace GEKČR: administrace webových stránek, aktualizace databáze genderových expertek a expertů, administrace příjmu nových…

Doprovod k porodu bez poplatku

Ombudsmanka se zastala rodičů ve sporu s nemocnicemi Tisková zpráva Nesehnutí, České asociace dul a České ženské lobby, 29. října 2014 Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová se zastala rodičů ve sporu s nemocnicemi o poplatek za přítomnost doprovodu u porodu a prohlásila ho za nezákonný. Na ombudsmanku se obrátila žena, která si stěžovala, že ve…

2. ročník Kongresu žen v přípravě

V médiích chybí ženy i témata, která se jich týkají. Kongres žen 2015 to chce změnit! V Praze a v Brně se na podzim sejdou ženy z médií, veřejné správy, neziskového sektoru a byznysu, aby společně diskutovaly nad tím, jak změnit postavení žen v médiích. Za účasti významných osobností, jako jsou Sylvie Lauder (Respekt), Pavlína…